Centralni_Lookbook nakit proljeće 2018.

Kontakt

Ocjena:

Autor: moda.hr

Korespodentna adresa:
PORTAL MODA d.o.o.
Martićeva 67/3
10 000 Zagreb
Telefon: + 385 (0)1 4650 940
e-mail: moda@moda.hr
Glavna urednica:
Lucija Biondić
Kontakt:
lucija.biondic@moda.hr

Marketing:
Kontakt:
marketing@moda.hr
Adresa sjedišta:
PORTAL MODA d.o.o.
Berislavićeva 2
10 000 Zagreb

MB: 2165945
OIB: 00838670651
Poslovna banka: Raiffeisen BANK Austria d.d. Zagreb
Žiro račun: HR9824840081103981775
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080591156
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

Komentari (4 komentara)

Vaš komentar

pošalji poruku 0 znakova
prvo predstavljanje 2018.
Etna Maar_proljeće 2018.

kolumne