Kontakt

Ocjena:

Autor: moda.hr

Korespodentna adresa:
PORTAL MODA d.o.o.
Aleja pomoraca 15.
10 000 Zagreb
Telefon: + 385 (0)1 4650 940
e-mail: moda@moda.hr
Voditelj projekta:
Tomislav Perić
Kontakt:
GSM: 091 794 6050
e-mail:  tomislav.peric@moda.hr


Marketing:
Kontakt:
marketing@moda.hr
Adresa sjedišta:
PORTAL MODA d.o.o.
Berislavićeva 2
10 000 Zagreb

MB: 2165945
OIB: 00838670651
Poslovna banka: Raiffeisen BANK Austria d.d. Zagreb
Žiro račun: HR9824840081103981775
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080591156
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

Komentari (34 komentara)

Vaš komentar

pošalji poruku 0 znakova
lookbook ss 2018

kolumne

Virtualni izlog Elysian