Impressum

Ocjena:

Godina izdavanja: 16.
ISSN: 1845-5573
Korespodentna adresa:
PORTAL MODA d.o.o.
Aleja pomoraca 15.
10 000 Zagreb
Telefon: + 385 (0)1 4650 940
e-mail: moda@moda.hr


Suradnici:
 • Ivana Markovinović
 • Maja Karnik
 • Pola Križevac
 • Tihana Harapin Zalepugin

 • Partneri:
 • Danijela Lesandrić INGLOT
 • Ivica Palinić IVICA
 • Nena Mrkonjić
 • Frizerski studio EVELIN

 • Izdavač:
  PORTAL MODA d.o.o.
  Berislavićeva 2
  10 000 Zagreb

  MB: 2165945
  OIB: 00838670651
  Poslovna banka: Raiffeisen BANK Austria d.d. Zagreb
  Žiro račun 2484008-1103981775
  Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080591156
  Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

  Tehnička podrška: Corvus Info d.o.o.

  Komentari (73 komentara)

  Vaš komentar

  pošalji poruku 0 znakova
  lookbook ss 2018

  kolumne

  Virtualni izlog Elysian